Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam Quốc diễn nghĩa tập 10 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Lưu Biểu qua đời, Thái phu nhân và Thái Mạo sau khi điều Lưu Kỳ đến Giang Hạ liền mật báo dâng Kinh Châu cho Tào Tháo. Lưu Bị bị Thái Mạo cự tuyệt ở ngoài thành Kinh Châu, đành phải dẫn bách tính lê dân rút về Tương Dương. Trên đường gặp phải sự truy sát của quân Tào, Lưu Bị và vợ con bị li tán, quân lính tan rã. Triệu Vân một mình chiến đấu, liều chết cứu thoát thiếu chủ Lưu Thiện ở cầu Trường Bản.

Trương Phi đánh lui quân Tào trên cầu Trường Bản, Quan Vũ kịp thời dẫn viện binh tới, cứu thoát Lưu Bị khỏi vòng vây của quân Tào, sau đó cùng đến nương nhờ Lưu Kỳ ở Giang Hạ. Tào Tháo dẫn quân kị binh, bộ binh và thủy binh cùng tấn công vào Giang Đông, thèm muốn chiếm lĩnh Giang Hạ. Tôn Quyền không chịu đầu hàng lại lo không thể chống lại quân Tào. Đúng lúc đó, Gia Cát Lượng đến cầu kiến Tôn Quyền, đề nghị Lưu, Tôn liên minh chống Tào.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận