Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam Quốc diễn nghĩa tập 11 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Năm 208, Tào Tháo khởi binh, tấn công cả đường thủy và đường bộ, thẳng tiến đến Giang Hạ. Lưu Bị mới bại dưới tay Tào Tháo, Tôn Quyền không đủ binh lực, hai bên đành vì lợi ích chung mà liên minh chống Tào. Để đạt được mục đích liên minh chống Tào, Gia Cát Lượng đích thân đến Đông Ngô, trước tiên là dùng miệng lưỡi để thuyết phục đám nho sĩ, sau đó dùng kế khích tướng Tôn Quyền và Chu Du, cuối cùng đã đạt được mục đích liên minh với Đông Ngô.

Mưu sĩ của Tào Tháo là Tương Cán vốn định mượn cớ tới thăm bạn cũ là Chu Du để thám thính tình hình quân đội Đông Ngô. Chu Du tương kế tựu kế, để Tương Cán lấy trộm thư, bồi thêm kế li gián, mượn tay Tào Tháo tiêu diệt thủy quân của Tào.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận