Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam Quốc diễn nghĩa tập 13 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Gia Cát Lượng ở Giang Đông giúp Chu Du chuẩn bị chiến trận, nhưng Chu Du vì lòng đố kị với sự thông minh tài trí của Gia Cát Lượng nên lập mưu hãm hại ông. Gia Cát Lượng đã dùng kế “mượn” của Tào Tháo hơn 10 vạn mũi tên, không chỉ hóa nguy thành an mà còn thể hiện được thành ý liên minh của quân mình.

Để kế hoạch phá Tào thành công, Chu Du đưa ra khổ nhục kế, đánh đập Hoàng Cái đồng thời lợi dụng nội gián trong quân để truyền tin tức, giúp cho Hoàng Cái giành được lòng tin của Tào Tháo. Cuối cùng lại nhờ sức của Tưởng Cán, giới thiệu Bàng Thống cho Tào Tháo. Bàng Thống quả không phụ sự mong đợi của Đông Ngô, làm cho Tào Tháo thực hiện theo kế liên hoàn của mình, dùng xích sắt nối các thuyền chiến lại với nhau rồi dùng hỏa công tiêu diệt quân Tào.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận