Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam Quốc diễn nghĩa tập 3 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Vương Doãn dùng “kế li gián”, hứa gả Điêu Thuyền cho Lã Bố rồi sau đó lại dâng Điêu Thuyền cho Đổng Trác. Điêu Thuyền dựa vào sắc đẹp và tài trí của mình để li gián hai cha con Đổng Trác và Lã Bố, khiến cho hai người trở mặt thành thù. Để cướp lại Điêu Thuyền, Lã Bố dưới sự xúi giục của Vương Doãn và Lý Túc đã hợp mưu giết chết Đổng Trác; còn Điêu Thuyền nhân lúc hỗn loạn đã bỏ đi mất tích.

Đồng đảng của Đổng Trác đã dẫn hơn 10 vạn đại quân tiến vào xâm phạm thành Trường An, Lã Bố bỏ thành tháo chạy, còn Vương Doãn thà chết không chịu khuất phục, hi sinh vì đại nghĩa. Tào Tháo định nuốt gọn Từ Châu, Lưu Bị nhờ Công Tôn Toản cho tướng Triệu Vân giúp sức cho thái thú Từ Châu chống lại quân Tào. Đúng lúc Tào Tháo chưa đánh hạ được thành Từ Châu, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan thì Lã Bố nhận lời đề nghị của Trần Cung, tấn công vào hậu phương Duyễn Châu của Tào Tháo.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận