Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam Quốc diễn nghĩa tập 4 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Tào Tháo lui binh, sau khi Từ Châu được giải vây, Triệu Vân trở lại bên cạnh Công Tôn Toản. Không lâu sau, Đào Khiêm bệnh chết, Lưu Bị trở thành chủ nhân của Từ Châu. Nhờ mưu kế của Trần Cung, Lã Bố mấy lần đẩy lui Tào Tháo, dần dần trở nên kiêu ngạo, không lâu sau lại trúng kế của Tào Tháo, để mất Duyễn Châu, đành phải đầu quân cho Lưu Bị. Dư đảng của Đổng Trác làm loạn tại Trường An, Hán Hiến Đế ra lệnh cho Tào Tháo vào thành hộ giá, Tào Tháo nhân cơ hội đó đón Hán Hiến Đế tới Hứa Đô, bắt đầu ra lệnh cho các nước chư hầu dưới danh nghĩa của thiên tử.

Tào Tháo ra lệnh cho Lưu Bị đi đánh Viên Thuật. Khi Lưu Bị chinh chiến ở ngoài, Trương Phi uống rượu làm lỡ chuyện, Lã Bố nhân cơ hội đó đoạt lại Từ Châu. Lưu Bị sau khi bị Viên Thuật đánh bại bèn chạy về với Lã Bố, Viên Thuật thừa thắng truy kích tới Từ Châu, định giết chết Lưu Bị và hy vọng Lã Bố phối hợp với mình.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận