Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam Quốc diễn nghĩa tập 7 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Sau khi quy hàng Tào Tháo, Quan Vũ không bị những khoản đãi của Tào Tháo mua chuộc, lúc nào cũng nhớ về huynh trưởng Lưu Bị. Trong khi quân Tào và quân Viên Thiệu giao tranh, Quan Vũ xuất chinh giết chết Nhan Lương và Văn Xú, lập đại công cho Tào Tháo và được phong là “Hán Thọ Đình Hầu”.

Chẳng bao lâu sau, Tôn Càn mang thư của Lưu Bị đến cho Quan Vũ. Biết được tung tích của đại ca, Quan Vũ nhất quyết rời bỏ Tào Tháo, dẫn theo hai chị dâu lên đường đi tìm đại ca. Trên đường đi, Quan Vũ cả thảy đi qua 5 cửa quan, chém 6 tướng, còn thu phục được Chu Thương và nhận Quan Bình làm nghĩa tử; cuối cùng hộ tống được hai chị dâu về Cổ Thành. Ba anh em Lưu, Quan, Trương trùng phùng tại đây.

Vì Quan Vũ chém chết hai tướng tài của mình, Viên Thiệu định phát binh thôn tính Cổ Thành, đích thân thảo phạt Lưu Bị. Nhưng cuối cùng vì sợ Tào Tháo nhân cơ hội tấn công nên đành phải từ bỏ ý định tấn công Lưu Bị.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận