Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam Quốc diễn nghĩa tập 8 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Viên Thiệu dẫn 70 vạn binh mã đi thảo phạt Tào Tháo. Hai bên triển khai thế trận ở Quan Độ. Viên Thiệu dùng lầu bắn tên đánh bại quân Tào. Trong lúc nguy cấp, Lưu Diệp đã hiến kế cho Tào Tháo, dùng xe ném đá công phá lầu bắn tên của Viên Thiệu. Tào Tháo lương thảo cạn kiệt, định rút binh. Mưu sĩ của Viên Thiệu là Hứa Du đến đầu hàng, hiến kế cho Tào Tháo đánh Viên Thiệu.

Dưới sự đề xuất của Hứa Du, Tào Tháo cho quân tập kích, đốt cháy khó lương của Viên Thiệu ở Ô Sào. Tiếp đó, Tào Tháo lại dùng mưu kế quy hàng hai tướng tài của Viên Thiệu là Trương Cáp và Cam Lãm. Mưu sĩ Quách Gia của Tào Tháo bệnh nặng, trước khi qua đời đã hiến kế cho Tào Tháo, khiến cho quân của Viên Thiệu phải phân tán lực lượcg. Tào Tháo nhân cơ hội tấn công các cánh quân của Viên Thiệu. Viên Thiệu đại bại dưới tay Tào Tháo. Sau trận Quan Độ, Tào Tháo đã thống nhất phương Bắc về cơ bản.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận