Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam Quốc diễn nghĩa tập 9 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Từ Thứ, tên hiệu Đơn Phúc, giúp đỡ Lưu Bị đánh bại Tào Nhân, nhanh chóng chiếm lĩnh Phàn Thành. Tào Tháo biết được Từ Thứ là một đứa con có hiếu liền cho người bắt mẹ của Từ Thứ làm con tin, ép ông phải đầu hàng. Không biết phải làm sao, Từ Thứ đành phải cáo biệt Lưu Bị. Trước khi lên đường, ông đã tiến cử ẩn sĩ Gia Cát Lượng ở Long Cương với Lưu Bị.

Lưu Bị ba lần đến Long Cương mời Gia Cát Lượng xuống núi phò trợ mình. Tào Tháo phái Hạ Hầu Đôn, Lí Điển dẫn đại quân thảo phạt Lưu Bị. Gia Cát Lượng điều binh khiển tướng, bố trí trận địa, dùng kế hỏa công đánh bại quân Tào ở đồi Bác Vọng, không chỉ lập nên chiến công đầu tiên sau khi xuất núi mà còn xóa bỏ được sự nghi kị trong các tướng lĩnh, tạo dựng uy tín cho bản thân.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận