Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam quốc diễn nghĩa tập 14 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Trên đường Hoa Dung, Quan Vũ vì trọng đại nghĩa nên cuối cùng đã tha cho Tào Tháo. Gia Cát Lượng muốn phạt Quan Vũ theo quân lệnh nhưng Lưu Bị và các tướng lĩnh thi nhau cầu xin cho Quan Vũ. Cuối cùng Gia Cát Lượng cũng đồng ý để cho Quan Vũ lập công chuộc tội.

Tào Tháo rút về Hứa Đô, cho Tào Nhân trấn thủ Nam Quận. Chu Du giả chết lừa Tào Nhân nhưng vẫn bị Triệu Vân cướp mất Nam Quận. Chu Du tức giận đến ngất đi, Gia Cát Lượng nhân cơ hội tiến quân, chiếm lĩnh toàn lãnh thổ Kinh Châu.

Chu Du phái Lỗ Túc đi gặp Gia Cát Lượng đòi lại Kinh Châu nhưng không thành, lại lập mưu kết thân để lừa Lưu Bị đến Giang Đông. Dưới sự sắp đặt của Gia Cát Lượng, Triệu Vân hộ tống Lưu Bị qua sông, loan tin thành thân của Lưu Bị cho mọi người cùng biết. Mẫu thân của Tôn Quyền là Quốc Thái muốn gặp Lưu Bị ở chùa Cam Lộ, Tôn Quyền lo lắng chuyện giả thành thật, cho người mai phục ở chùa Cam Lộ đòi lấy tính mạng của Lưu Bị.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận