Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam quốc diễn nghĩa tập 16 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Để báo thù giết cha, Mã Siêu của Tây Lương đã liên quân với Hàn Toại khởi binh thảo phạt Tào Tháo, hai bên giao chiến ở Đồng Quan. Mã Siêu vô cùng dũng mãnh, Tào Tháo bị đánh cho thê thảm, phải cắt râu, bỏ lại áo bào để chạy thoát thân, may mà có Tào Hồng xả thân bảo vệ mới thoát khỏi kiếp nạn.

Tào Tháo phái Hứa Chử khiêu chiến với Mã Siêu để thu hút sự chú ý của quân Tây Lương rồi ngầm ra lệnh cho Tào Hồng đánh bọc sườn, chặn đường rút của Mã Siêu, lại dùng kế li gián Hàn Toại và Mã Siêu, cuối cùng giành được chiến thắng ở Đồng Quan.

Trương Lỗ ở Hán Trung đánh chiếm Tây Xuyên, Lưu Chương phái Trương Tùng cầu cứu Tào Tháo. Trương Tùng cố ý dâng bản đồ Tây Xuyên cho Tào Tháo nhưng lại bị Tào Tháo ngạo mạn đuổi ra khỏi Hứa Đô. Lưu Bị nghe tin lập tức cho người đi đón Trương Tùng về Kinh Châu, nhiệt tình tiếp đón, cuối cùng Trương Tùng liền dâng bản đồ Tây Xuyên cho Lưu Bị.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận