Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam quốc diễn nghĩa tập 17 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Trương Tùng muốn làm nội ứng cho Lưu Bị ở Tây Xuyên, không ngờ sự việc bại lộ nên bị giết. Lưu Chương phái người phong tỏa các con đường vào Tây Xuyên. Lưu Bị để Gia Cát Lượng ở lại trấn thủ thành Kinh Châu, dẫn Bàng Thống và binh sĩ tiến vào Tây Xuyên, liên tiếp thắng trận.

Tôn Quyền phái người tới Kinh Châu lừa Tôn phu nhân và A Đẩu về Giang Đông, muốn lấy A Đẩu làm con tin để đòi lại Kinh Châu. Triệu Vân ngồi thuyền kịp thời tìm đến, đoạt lại A Đẩu, Tôn phu nhân một mình quay về Giang Đông.

Trước dốc Lạc Phượng, Bàng Thống không may gặp nạn, Lưu Bị vội vã triệu Gia Cát Lượng vào Tây Xuyên. Trương Phi công đánh Ba Thành, dùng kế thu hàng lão tướng Nghiêm Nhan. Gia Cát Lượng dẫn quân đánh bại Lạc Thành, một nửa đất Tây Xuyên rơi vào tay Lưu Bị.

Lưu Chương xin Trương Lỗ cứu viện, Trương Lỗ sai Mã Siêu tiến đánh Hà Manh Quan.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận