Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam quốc diễn nghĩa tập 18 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Trước Hà Manh Quan, Trương Phi đánh với Mã Siêu bất phân thắng bại. Gia Cát Lượng mến bậc hiền tài nên dùng kế khiến Mã Siêu mất đi sự tin tưởng của Trương Lỗ, cuối cùng thu hàng được Mã Siêu. Lưu Bị dẫn quân bao vây thành Ích Châu, Lưu Chương không còn cách nào khác phải đầu hàng, Lưu Bị thuận lợi chiếm toàn bộ Tây Xuyên.

Tôn Quyền phái người tới đòi Kinh Châu, bị Quan Vũ từ chối. Lỗ Túc mở yến tiệc đón Quan Vũ, muốn nhân cơ hội này ám hại Quan Vũ. Quan Vân Trường đảm lược hơn người, một mình đi phó hội, các tướng Giang Đông không ai không cảm động.

Tào Tháo giết Trương Lỗ, chiếm Hán Trung, chuẩn bị tiến vào Tây Xuyên. Trương Phi dùng kế đoạt được núi Đãng Cừ và Ngõa Khẩu Quan, Hoàng Trung chém đầu đại tướng của Tào Tháo ở núi Định Quân. Tào Tháo dẫn quân đi thảo phạt Lưu Bị, nhưng bị Gia Cát Lượng đánh cho thua chạy ở Hán Thủy.

 

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận