Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam quốc diễn nghĩa tập 19 (Truyện tranh
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Tào Tháo không nghe theo lời khuyên của Dương Tu, lại đại bại dưới tay Gia Cát Lượng ở Tà Cốc. Lưu Bị thuận lợi chiếm lĩnh được toàn lãnh thổ Hán Trung, tự xưng là Hán Trung Vương.

Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu xuất binh đến Tương Dương bao vây Phàn Thành. Tào Tháo ra lệnh cho Bàng Đức và Vu Kỵ xuất binh giải vây Phàn Thành. Quan Vũ đại chiến với Bàng Đức, cuối cùng dùng kế nhấn chìm quân Tào, Vu Kỵ bị bắt phải đầu hàng Thục còn Bàng Đức trung dũng không chịu khuất phục nên tử trận. Quan Vũ tấn công dữ dội vào Phàn Thành, bị trúng tên độc của quân Tào. Nhờ có thần y Hoa Đà cạo xương trị liệu mà thoát nạn.

Quan Vũ liên tục giành thắng lợi, khiến cho Tào Tháo bắt buộc phải dời đô. Tư Mã Ý đề xuất liên quân với Tôn Quyền. Tôn Quyền, kẻ vừa hận vừa sợ Quan Vũ lập tức đồng ý liên minh.

Lã Mông của Đông Ngô dùng kế tiêu diệt phòng tuyến của Quan Vũ, cướp được Phong Hỏa đài, sau đó phát binh tấn công Kinh Châu. Dưới sự tấn công từ phía Tào Tháo và Tôn Quyền, Quan Vũ bại trận ở Mạch Thành, cuối cùng chết dưới đao của Tôn Quyền.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận