Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam quốc diễn nghĩa tập 20 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Sau khi Tào Tháo lâm bệnh chết, Tào Phi lập tức xưng đế. Lưu Bị, Tôn Quyền cũng thi nhau xưng đế, hình thành nên thế đối lập giữa ba nước.

Lưu Bị khởi binh thảo phạt Đông Ngô để báo thù cho Quan Vũ, không ngờ trước trận chiến Trương Phi lại bị bộ hạ ám hại. Gia Cát Lượng một mực khuyên can nhưng Lưu Bị vẫn cố chấp tuyên chiến với Đông Ngô. Tôn Quyền phong Lục Tốn làm đô đốc, dồn lực nghênh chiến, thiêu trụi doanh trại của quân Thục ở Di Lăng. Lưu Bị bại trận phải lui quân về thành Bạch Đế.

Lưu Bị lâm bệnh qua đời ở thành Bạch Đế, trước khi chết, Lưu Bị giao phó nước Ngụy và Lưu Thiện còn nhỏ cho Gia Cát Lượng. Sau khi Lưu Bị chết, Tào Phi liên minh với Tôn Quyền chia quân thành năm ngả tấn công nước Thục, bị Gia Cát Lượng lần lượt dùng mưu hóa giải.

Để củng cố hậu phương của nước Thục, Gia Cát Lượng quyết định đích thân dẫn binh chinh phạt Mạnh Hoạch ở phương nam.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận