Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam quốc diễn nghĩa tập 22 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Triệu Vân xuất mã bắt sống Chúc Dung phu nhân để đổi lấy hai vị tướng quân. Chủ nhân của nước Ô Qua là Ngột Đột Cốt thống lĩnh 3 vạn quân giáp mây trợ chiến cho Mạnh Hoạch. Quân giáp mây không sợ đao thương nên quân Thục bị đánh cho đại bại. Gia Cát Lượng đành phải cho mai phục ở Bàn Xà Cốc, dùng lửa thiêu chết 3 vạn quân giáp mây, Mạnh Hoạch lần nữa bị bắt sống. Bảy lần bắt, bảy lần tha, cuối cùng Mạnh Hoạch cũng chịu khuất phục trước Gia Cát Lượng.

Sau khi Tào Phi lâm bệnh và qua đời, Tào Duệ lên kế vị, nước Thục dùng kế làm cho Tư Mã Ý bị bãi chức, Gia Cát Lượng bắt đầu Bắc phạt, nước Ngụy phái phò mã Hạ Hầu Mậu ra nghênh chiến. Trong trận núi Phượng Minh, lão tướng Triệu Vân một mình giết năm tướng, làm cho kẻ địch vô cùng khiếp sợ. Gia Cát Lượng dùng mưu đoạt hai thành: An Định, Nam An và bắt sống Hạ Hầu Mậu. Không ngờ, mưu kế chiếm thành Thiên Thủy của Gia Cát Lượng bị Ngụy tướng là Khương Duy nhìn thấu. Trong trận chiến Thiên Thành, Gia Cát Lượng liên tiếp thua hai trận, phải bỏ xe mà chạy.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận