Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam quốc diễn nghĩa tập 24 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Triệu lão tướng quân qua đời không lâu, Gia Cát Lượng thống lĩnh đại quân xuất phát từ Kỳ Sơn tấn công vào Trần Thương. Thủ hạ của đại đô đốc Tào Chân, Vương Song là một dũng tướng vô địch, khiến cho quân Thục liên tục bị hao binh tổn tướng. Khương Duy giả vờ đầu hàng Tào Chân, cuối cùng chỉ dụ được thủ hạ của Tào Chân là Phí Diệu. Lương thảo của quân Thục cạn kiệt, Gia Cát Lượng đành phải lui binh, trước khi lui binh còn bày kế để Ngụy Diên chém Vương Song.

Gia Cát Lượng lại xuất núi Kỳ Sơn, ông phái người giả ma giả quỷ để hù dọa Tư Mã Ý, nhân cơ hội cướp lấy lúa mạch ở Lũng Thượng, thu được rất nhiều lương thảo về cho quân Thục.

Đúng lúc Gia Cát Lượng định tiến binh thì đô vận quân lương Lí Nghiêm từ Thành Đô mang đến một bức thư, nói rằng Ngụy, Ngô liên minh chuẩn bị tấn công Thục. Gia Cát Lượng đành phải lui binh, trước khi đi lại dùng kế để tiêu diệt mãnh tướng Trương Cáp của Ngụy.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận