Hỗ trợ:
84-028-3845 3333
Giỏ hàng:
0
(0)
Tam quốc diễn nghĩa tập 26 (Truyện tranh)
Tìm kiếm phân loại
tu-dien-cho-android-sachbaovn.jpg
mstore-viettel-sachbaovn.jpg
tu-dien-nhat-viet-sachbaovn.jpg
Hoạt động thành viên
Giới thiệu

Tư Mã Ý đoán ra Gia Cát Lượng đã chết, liền cho quân truy kích quân Thục nhưng lại bị bức tượng điêu khắc Gia Cát Lượng làm cho khiếp sợ. Mã Đại làm theo di lệnh của Gia Cát Lượng, chém chết Ngụy Diên tạo phản, quân Thục an toàn rút về Hán Trung.

Cha con Tư Mã Ý phát động chính biến, kiểm soát đại quyền của Ngụy quốc.

Khương Duy kế thừa di nguyện của Gia Cát Lượng, tiếp tục bắc phạt trung nguyên. Sau khi Tư Mã Ý qua đời, Tư Mã Chiêu phái Đặng Ngải và Chung Hội tấn công vào nước Thục. Đặng Ngải thống lĩnh binh mã trèo đèo lội suối, tập kích Thành Đô từ các con đường nhỏ qua Âm Bình. Lưu Thiện đầu hàng, nước Thục diệt vong.

Khương Duy bày mưu li gián quan hệ của Đặng Ngải và Chung Hội, khuyên Chung Hội tự lập ở nước Thục, mưu đồ phục hồi nước Thục. Kết quả là Chung Hội bị những binh lính không chịu làm phản giết chết, Khương Duy cũng vì tuyệt vọng mà tự sát.

Năm 265, Tư Mã Viêm phế Ngụy lập nên triều Tấn. Năm 280, quân Tấn xây dựng cơ đồ, nước Ngô diệt vong, thời đại Tam Quốc đến đây hạ màn.

Sách liên quan
Sách thường được mua kèm với sách này
Hoạt động của cộng đồng về sách này
Thành phần
Bình luận bạn đọc
Đăng nhập để viết bình luận